Välkommen till Penseldraget!

Mitt i den levande stadsdelen Telefonplan pågår ett spännande projekt!   Här uppför ALM Equity AB (publ) 14 stycken nyproducerade och moderna lägenheter mitt i ett område med kulturminnesskyddade funkishus.            Arkitekt är Andreas Lönnroth på Lönnroth Arkitektur.       

Tanken med denna hemsida är att ge de framtida boende i huset, allmänheten och andra intresserade information om vad som händer på byggarbetsplatsen. Genom bilderna kan Ni följa byggets alla stadier och      se hur huset växer fram. Välkommen att följa arbetet!

ALM Equity AB (publ) är projektören bakom Brf Penseldraget. Gå gärna in på vår hemsida www.almequity.se och läs mer om oss och våra projekt!

 

 

• brfpenseldraget.se © 2007 •

 

 

www.brfpenseldraget.se