Information om Penseldraget

                                                                                                                     


November 2008
Köparna är inflyttade!!!
Lite småfix kvarstår men det mesta är på plats.
Invändigt är det målning trapphus som gäller nu och utvändigt förbättringsmålning av fasad samt asfaltering gata och stenläggning vid entrén.
Inom kort kommer byggbodarna att avetableras och det sista faller på plats.

Oktober 2008
Fortsättning med köksmontering och badrumsinredning. Stengolven i hallen läggs. Balkongglasen är under sättning. Förråden på entréplan har påbörjats.
Marken fylls igen och entrén görs iordning. Trapphus och entrén målas.

September 2008
Montering av kök pågår. Dessutom pågår kakelsättning, golvläggning, målning, mm i huset.

Augusti 2008
Huset är nu färdigtputsat och yttertaket är på plats. Byggställningen runt huset är riven. Inne i huset är hissen monterad och full aktivitet pågår med målning, badrumsarbeten, väggar mm.

Sommaren 2008
Under sommaren kommer arbetet fortsätta i huset. Bland annat sätts kakel i badrummen. 

2008-07-02
Putsning av husets fasad pågår. Om några dagar rivs ställningen runt huset. Inne i huset byggs bland annat innerväggar.

2008-05-12
Köparvisning på plats.

2008-05-07
Taket är snart klart. Fönster börjar komma på plats. Trapphusets alla trappor är på plats. Inom kort påbörjas putsning av fasad. 

2008-04-16
Fjärde våningen är på plats. Under denna vecka ska trapphuset monteras och under nästa vecka påbörjas montering av takstommar och fönster. 

2008-03-19                                                                                         Tredje våningen är på plats. Utsikten från våning 4 är fantastisk! Det kommer att bli ett jättefint hus!

2008-03-05                                                                                                  Andra våningen är på plats. Vi räknar med ca två veckor per våning. Så i april skall alla våningar vara på plats och taket börjar läggas.

2008-02-26                                                                                                 Andra våningens väggar sätts upp under denna vecka.                           Under nästkommande vecka skall andra bjälklaget läggas på plats.

2008-02-20                                                                                                   Första bjälklaget är på plats.

2008-02-06                                                                                          Källarväggarna är klara.

2008-02-02                                                                                              Plattan är gjuten och arbetet med att gjuta källarväggarna är i full gång.

2008-01-17                                                                                                  Grundsulorna är gjutna. Under vecka 4 kommer plattan att gjutas. 

2007-11-19                                                                                                 Sprängningen på tomten har påbörjats.                                                    Sprängning och bortforsling av sten- och jordmassor kommer ske under några veckor framöver.   

2007-11-14                                                                                                  Ute på tomten är det nu röjt och uppgrävt.                                                        I slutet av denna vecka, v 46, skall sprängningen påbörjas.        Totalentreprenör för hela byggnationen är RM Bygg AB.  

2007-09-27                                                                                                   Äntligen! Nu är alla förarbeten inför byggstarten klara och samordnade, och snart sätter markentreprenören spaden i marken. I början av oktober kommer vi att presentera mer information, både via brev till medlemmarna i Brf Penseldraget och via information på denna hemsida. Kontinuerligt kommer vi att uppdatera denna hemsida med information och bilder. Välkommen att följa arbetet!     

 

• brfpenseldraget.se © 2007 •

 

www.brfpenseldraget.se