Kontaktuppgifter 


ALM Equity AB (publ) är projektören bakom Brf Penseldraget. 

ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag som vill göra Sveriges

bostäder roligare, snyggare och mer spektakulära. Vi vill inte vara en i mängden utan erbjuder speciella bostäder i unika lägen. För oss är varje projekt unikt. Med gott väderkorn och stor kunskap om fastighetsmarknaden vrider och vänder vi på möjligheter och utvecklar och förädlar fastigheter till det bästa. Kort sagt – vi ser möjligheterna när det gäller fastighetsutveckling.

Gå gärna in på vår hemsida www.almequity.se och läs mer om oss och våra

projekt!

Kontaktperson och ansvarig projektledare för Brf Penseldraget är Louise Eklund. För mer information, vänligen kontakta Louise på:                     louise.eklund@almequity.se                                                                    08-562 303 000

Brf Penseldraget                                                                                                                                      Valborgsmässov 16                                                                                                                         12637 Hägersten                                                                                 

Försäljningen har skett genom Cecilia Alm och Sema Rhawi på Notar Projekt AB. För mer information, vänligen kontakta Sema Rhawi på:  
sema.rhawi@notar.se             
                                                                     08-522 480 55

                                                        

• brfpenseldraget.se © 2007 •

www.brfpenseldraget.se